Σχετικά με εμάς

Η FBC Πρακτόρευση Ασφαλειών εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 17ης Νοέμβρη 87, Πυλαία με δυνατότητα εξυπηρέτησης σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό Ειδικού Μητρώου 400311, ΑΦΜ 800807436/ ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό μητρώου 14153610600.

Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τις Ασφαλιστικές διαμεσολαβήσεις και παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Διαθέτει:

  • Επικοινωνία και συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες με εκτεταμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνου με σκοπό τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών προϊόντων και όρων
  • τεχνολογικούς πόρους και εργαλεία για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας
  • εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την καλύτερη χρηματοοικονομική τους λειτουργία
  • τεχνογνωσία και υποδομές για συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη των συνεργατών της


Στοχεύει:

μέσα από τις συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και μέσα από τα ασφαλιστικά πακέτα εξειδικευμένου σκοπού που διαθέτει, να δώσει την δυνατότητα στον επιχειρηματία:

  • να αποκτήσει τη βέλτιστη λύση σε ζητήματα που άπτονται των επαγγελματικών και επιχειρηματικών του αναγκών
  • να προστατευτεί από τις οικονομικές επιπτώσεις που προέρχονται από την επέλευση οικονομικού ή φυσικού κινδύνου