Ασφάλιση επιχείρησης

Τα προγράμματα Ασφάλισης Επιχείρησης παρέχουν την δυνατότητα στον σύγχρονο επιχειρηματία να προστατευθεί από απρόοπτα γεγονότα και από πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν την λειτουργία της επιχείρησής του, καθώς και από απαιτήσεις τρίτων για ζημιές που τυχόν θα επικαλεστούν ότι υπέστησαν από την λειτουργία της επιχείρησής του.

Ποιοι ασφαλίζονται;

 • Για κτίριο
 • Για περιεχόμενο
 • Για εμπορεύματα
 • Για βελτιώσεις κτιρίου
 • Για περιεχόμενο
 • Για εμπορεύματα

Ποιες είναι οι καλύψεις;

 1. Πυρκαγιά και κεραυνός (περιλαμβάνονται και οι ζημιές πυρόσβεσης)
 2. Πυρκαγιά από δάσος
 3. Καπνός από πυρκαγιά
 4. Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα (ζημιές ιδίου αντικειμένου)
 5. Έκρηξη
 6. Πτώση αεροσκάφους
 7. Πτώση δέντρων
 8. Πρόσκρουση οχήματος
 9. Επακόλουθα έξοδα και δαπάνες όπως ενδεικτικά:
  •  Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων,

  • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, πραγματογνωμόνων, συμβούλων και νομικών,

  • Ζημιές στο κτίριο από διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης,

  • Έξοδα άντλησης νερών μετά από πλημμύρα,

  • Έξοδα μεταφοράς σε προσωρινό χώρο στέγασης

 10. Ενοίκιο προσωρινού χώρου στέγασης ή απώλεια ενοικίων κατά τον χρόνο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα ή το ασφαλισμένο κτίριο λόγω υλικής ζημιάς από κίνδυνο που καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 11. Έξοδα φύλαξης
 12. Υπηρεσία Επισκευή Ζημιών από συνεργαζόμενο πάροχο της  ασφαλιστικής επιχείρησης (ανάλογα τον Νομό)
 13. Συμβουλευτική Υπηρεσία Βοήθειας (ανάλογα τον Νομό)
 14. Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης (ανάλογα τον Νομό)
I. Καιρικά Φαινόμενα & Θραύσεις
  • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός (βάσει συγκεκριμένων ορίων και αφαιρούμενης τυχόν απαλλαγής)
  • Διαρροή νερού από σωληνώσεις, εκτός αποχετεύσεων (βάσει συγκεκριμένων ορίων και αφαιρούμενης τυχόν απαλλαγής)
  • Θραύση υαλοπινάκων, καθρεπτών και εσωτερικών γυάλινων επιφανειών (βάσει συγκεκριμένων ορίων και αφαιρούμενης τυχόν απαλλαγής)
  • Θραύση ειδών υγιεινής μέχρι €1.000
  •  Ζημιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές μέχρι €10.000 και αφαιρούμενου τυχόν ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένου
  • Επέκταση κάλυψης “Αντικείμενα στο ύπαιθρο και υπαίθριες εγκαταστάσεις” βάσει συγκεκριμένων ορίων
II. Τρομοκρατικές ενέργειες & Κλοπή
  • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
  •  Κακόβουλες ενέργειες
  • Τρομοκρατικές ενέργειες
  •  Κλοπή από διάρρηξη (αφαιρείται τυχόν ποσοστό συμμετοχής)
  • Ληστεία (αφαιρείται τυχόν ποσοστό συμμετοχής)   
III. Χρηματικές Απώλειες
  • Κλοπή χρημάτων σε μεταφορά βάσει συγκεκριμένων ορίων
  •  Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο βάσει συγκεκριμένων ορίων
  • Προσωπικό ατύχημα από ληστεία βάσει συγκεκριμένων ορίων
IV. Σεισμός
  •  Σεισμός (αφαιρούμενης της απαλλαγής)
  • Καθίζηση,Κατολίσθηση εδάφους (αφαιρούμενης της απαλλαγής)
V. Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία
  • Γενική και εργοδοτική Αστική ευθύνη (βάσει συγκεκριμένων ορίων και αφαιρούμενης τυχόν απαλλαγής)
  •  Νομική προστασία μέχρι €3.000
VI. Λοιπές καλύψεις περιεχομένου
  • Αλλοίωση εμπορευμάτων μέχρι συγκεκριμένων ορίων κεφαλαίων και για συγκεκριμένες χρήσεις επιχείρησης
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών βάσει συγκεκριμένων ανώτατων ορίων κεφαλαίου αφαιρούμενης της απαλλαγής.
  •  Τυχαία ζημιά ηλεκτρονικών συσκευών βάσει συγκεκριμένων ανώτατων ορίου κεφαλαίου αφαιρούμενης της απαλλαγής
  • Απώλεια κερδών μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου του περιεχομένου