Ασφάλιση Τουριστικών μονάδων

Τα προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Μονάδων περιλαμβάνουν ένα πλαίσιο καλύψεων το οποίο συνδυάζει ασφάλιση  κτηρίου, περιεχόμενου και κερδών της ξενοδοχειακής επιχείρησης/ του τουριστικού καταλύματος από όλους τους σημαντικούς κινδύνους.

Καλύψεις

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 • Πυρκαγιά και κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνός από πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
 • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
 • Διαρροή Σωληνώσεων αποχέτευσης
 • Διαρροή σπρίνκλερ
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
 • Σεισμός
 • Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 
ΠΤΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση δέντρων
 
ΚΛΟΠΗ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
 • Κλοπή από διάρρηξη
 • Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη
ΑΜΟΙΒΕΣ , ΕΞΟΔΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Έξοδα δημοσίων αρχών
 • ‘Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
 • ‘Έκρηξη
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων κλπ.
 
  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 • Αστική ευθύνη προς γείτονες από καλυπτόμενο κίνδυνο