Πρόγραμμα Προστασίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο επιχειρηματίας ασφαλίζεται με ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα και κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιες είναι οι καλύψεις του προγράμματος:

  • Απώλεια Ζωής από ασθένεια ή ατύχημα:

Εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους αμέσως μετά την επέλευση της ζημιάς

  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα:

Εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου κατά την έναρξη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλισμένου

  • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα:

Καταβολή της πρώτης μηνιαίας παροχής αναδρομικά μετά από 30 συνεχείς ημέρες Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλισμένου. Μετά την καταβολή της πρώτης μηνιαίας παροχής, η επόμενη καταβολή θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 30 περαιτέρω συνεχών ημερών Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας

  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη:

Καταβολή της πρώτης μηνιαίας παροχής αναδρομικά μετά από 5 ημέρες συνεχιζόμενης Νοσοκομειακής Περίθαλψης του Ασφαλισμένου. Η επόμενη καταβολή θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 30 περαιτέρω συνεχών ημερών Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

 

Δικαιούχος:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Μέγιστη διάρκεια ασφάλισης:

Ετησίως ανανεούμενο