Ασφάλιση επιχείρησης

Τα προγράμματα Ασφάλισης Επιχείρησης παρέχουν την δυνατότητα στον σύγχρονο επιχειρηματία να προστατευθεί από απρόοπτα γεγονότα και από πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν την λειτουργία της επιχείρησής του, καθώς και από απαιτήσεις τρίτων για ζημιές που τυχόν θα επικαλεστούν ότι υπέστησαν από την λειτουργία της επιχείρησής του. Συνεργασία με αξιόπιστη και εξειδικευμένη σε επιχειρηματικούς κινδύνους […]

CyberEdge -Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους

Το CyberEdge παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Αποτελεί ένα πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει την ασφαλιστική προστασία και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες που μπορούν να ανταποκριθούν σε μια κρίση και να βοηθήσουν την επιχείρηση να ακολουθήσει την καλύτερη πορεία δράσης Προστασία των επιχειρήσεων ενάντια : στις παραβιάσεις ευαίσθητων δεδομένων […]

Ασφάλιση Τουριστικών μονάδων

Τα προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Μονάδων περιλαμβάνουν ένα πλαίσιο καλύψεων το οποίο συνδυάζει ασφάλιση  κτηρίου, περιεχόμενου και κερδών της ξενοδοχειακής επιχείρησης/ του τουριστικού καταλύματος από όλους τους σημαντικούς κινδύνους. Aσφάλιση ξενοδοχείων, ξενώνων και ενοικιαζόμενων δωματίων Ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης με συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 1.000.000 € Πλαίσιο 24 καλύψεων Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο Καλύψεις ΠΥΡΚΑΓΙΑ Πυρκαγιά και κεραυνός Πυρκαγιά […]

Πρόγραμμα Προστασίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο επιχειρηματίας ασφαλίζεται με ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα και κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απώλεια Ζωής από ασθένεια ή ατύχημα (ΘΑ) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα (ΜΟΑ) Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (ΠΑ) από ασθένεια ή ατύχημα Κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης […]

Ασφαλιστικές Εγγυητικές Επιστολές- Surety Bonds

Η ασφάλιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί μια τριμερή συμφωνία: Η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η Ασφαλιστική εταιρία έχει την δέσμευση να αποδώσει στον δικαιούχο σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι του. ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ: Συμμετοχής Ανάληψης/Προκαταβολών Καλής εκτέλεσης Συντήρησης/Καλής λειτουργείας Καλής πληρωμής Ποιο […]

Επαγγελματική Αστική ευθύνη Λογιστών

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους επαγγελματίες λογιστές, έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών Συνεργασία με ασφαλιστικές επιχειρήσεις με εκτεταμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνου Εξειδικευμένη διαχείριση αξιώσεων – με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις εμπορικές σας σχέσεις […]